Regulamin turnieju kwalifikacyjnego

 

 1. Turniej kwalifikacyjny jest rozgrywany w celu wyłonienia reprezentacji Polski na Pierwszą Olimpiadę Sportów Umysłowych.
 2. Turniej rozgrywany jest zgodnie z „EGF General Tournament Rules” i „EGF Tournament System Rules” oraz tym regulaminem.
 3. W turnieju mogą wziąć udział każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej grający w Go o sile co najmniej 1 kyu (według listy PSG, lub rankingiem EGF minimum 2000 pkt) będący członkiem PSG w dniu, w którym odbywa się turniej kwalifikacyjny.
 4. Turniej rozgrywany jest systemem szwajcarskim, na dystansie 6-ciu rund.
 5. Kojarzenie graczy w poszczególnych rundach będzie dokonywane przez program OpenGotha. Następujące parametry zostają zmienione w stosunku do autorskich:
  „NBW (Numer of Board Wins) for Bye player” ustawiona jest na 1,
  „When paring players from different group is necessary, choose:
  the player in the upper group – in the bottom of the group,
  the player in the lower group – in the top of the group”.
  Kryteria określania kolejności określone są zgodnie z pkt 7.
 6. Kolejność startowa ustalana jest na podstawie rankingu EGF. W przypadku braku takiego przyjmuje się modelowy dla posiadanego stopnia.
  losowanie.
 7. O końcowej kolejności miejsc decyduje kolejno:

·  liczba zwycięstw

·  wynik bezpośrednich gier

·  SOS-1 (SOS, gdzie 1 najmniejszy wynik jest ignorowany)

·  początkowa kolejność.

 1. Gry rozgrywane są według reguł japońskich; komi – 6,5 pkt
 2. Tempo gry: 1 godz. + 10min/25 ruchów
 3. Każdy z graczy prowadzi zapis partii aż do rozpoczęcia byo-yomi. Moment wejścia w byo-yomi musi być wyraźnie zaznaczony na zapisie. Zapis należy oddać sędziemu najpóźniej pół godziny po zakończeniu gry. Naruszenie tego punktu regulaminu spowoduje przekazanie sprawy do rozpatrzenia Zarządowi PSG.
 4. Przed rozpoczęciem turnieju wyłaniana jest spośród graczy 3-cio osobowa komisja odwoławcza oraz minimum 2 członków rezerwowych. Wszelkie odwołania od decyzji sędziego kieruje się pisemnie do komisji odwoławczej, która rozpatruje odwołanie, w przerwie pomiędzy rundami,  w 3 osobowym składzie (bez udziału osób zainteresowanych) z udziałem sędziego z głosem doradczym. Decyzja komisji odwoławczej jest ostateczna.
ĉ
Leszek Sołdan,
Jun 4, 2008, 1:22 PM
Comments