Lista PSG

  
                                   
                                   
                                   
                       
                 Lista rankingowa PSG 
------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp.| Gracz            Sila | Miasto | L. |  L. | L. | L. | Rank.|Wskazn.|
|  |               gry |     |gier| pkt |gier| pkt | EGF |postepu|
|----|----------------------------------|----------|----|------|----|-----|------|-------|
| 1 | Sołdan Leszek        5dan |Warszawa | 45 | -115 |  |   |2499 | 6dan |
| 2 | Kraszek Janusz       5dan |Warszawa |  |   |  |   |2443 |    |
| 3 | Habu Koichiro        4dan |Kraków  | 4 |  45 | 4 | 45 |2418 |    |
| 4 | Giedrojć Krzysztof     4dan |Warszawa | 32 |  15 | 20 |  5 |2397 | 5dan |
| 5 | Chwedyna Kamil       4dan |Kędzierzyn| 15 | -130 | 2 | 50 |2335 | 124  |
| 6 | Zyzak Andrzej        4dan |Wodzisław | 13 | -165 | 2 | 25 |2330 | 212  |
| 7 | Jachym Radosław       4dan |Tychy   | 17 | -275 |  |   |2322 | 212  |
| 8 | Bażyński Michał       4dan |Warszawa | 45 | -385 |  |   |2347 |    |
| 9 | Celejewski Paweł      3dan |Chocianów | 13 |  75 | 8 | 95 |2317 | 4dan |
| 10 | Chłodek Janusz       3dan |Rydułtowy | 27 |  35 | 22 | 60 |2280 | 4dan |
| 11 | Kamiñski Marek       3dan |Miros³awie| 25 | -10 | 2 | 60 |2301 | 35  |
| 12 | Pszonka Roman        3dan |Warszawa | 26 | -45 | 3 | 10 |2306 | 4dan |
| 13 | Rams Michał         3dan |Warszawa | 74 | -60 |  |   |2305 |    |
| 14 | Parkoła Michał       3dan |Warszawa | 10 | -105 |  |   |2215 |    |
| 15 | Surma Mateusz        3dan |Wodzis³aw | 40 | -135 |  |   |2273 | 85  |
| 16 | Pabich Mariusz       3dan |Pabianice | 20 | -270 |  |   |2202 | 41  |
| 17 | Wieczorek Wojciech     3dan |Żory   | 25 | -320 | 1 | 10 |2227 |    |
| 18 | Baran Jakub         2dan |Warszawa | 18 |  65 | 18 | 65 |2245 |    |
| 19 | Moś Ewa           2dan |Bytom   | 18 | -50 | 12 | 20 |2206 | 74  |
| 20 | Bożek Krzysztof       2dan |Katowice | 30 | -50 |  |   |2198 |    |
| 21 | Mieszkowski Mateusz     2dan |Czêstochow|  |   |  |   |2164 | 29  |
| 22 | Lubos Aleksandra      2dan |Wodzis³aw |  |   |  |   |2199 | 4dan |
| 23 | Gogosz Dominik       2dan |Chocianów | 43 | -200 |  |   |2110 |    |
| 24 | Gąsiorowski Michał     1dan |Warszawa | 28 | 145 | 28 | 145 |2127 |    |
| 25 | Wisthal Piotr        1dan |Kêty   | 14 |  45 | 14 | 45 |2108 |    |
| 26 | Pawlaczyk Sebastian     1dan |Jastrzêbie| 16 |  20 | 2 | 35 |2063 | 572  |
| 27 | Ślązok Tomasz        1dan |Radzionków| 17 | -10 |  |   |2115 |    |
| 28 | Urtnowski Krzysztof     1dan |Łódź   | 16 | -45 |  |   |2076 | 3dan |
| 29 | Kopek Jarosław       1dan |Łaziska  | 15 | -50 | 1 | 25 |2032 | 2dan |
| 30 | Morawiecki Paweł      1dan |Kielce  | 18 | -60 | 4 | 45 |2106 |    |
| 31 | Langner Michał       1dan |Gdañsk  | 3 | -70 |  |   |2100 | 235/1 |
| 32 | Byczkowski Marcin      1dan |Olsztyn  |  |   |  |   |2129 |    |
| 33 | Grabowski Krzysztof     1dan |Warszawa |  |   |  |   |2057 | 3dan |
| 34 | Frejlak Stanisław      1dan |Warszawa |  |   |  |   |1867/a| 202/4 |
| 35 | Frejlak Jan         1dan |Warszawa | 15 | -85 |  |   |2051 | 2dan |
| 36 | Malinowski Włodzimierz   1dan |Tuchola  | 15 | -105 | 1 |  5 |2021 | 3dan |
| 37 | Żak Andrzej         1dan |Andrychów | 15 | -120 |  |   |2075 |    |
| 38 | Woskresiñski Wojciech    1dan |£ód¼   | 10 | -125 |  |   |2054 | 3dan |
| 39 | Grining Tomasz       1dan |Police  | 18 | -215 |  |   |2031 |    |
| 40 | Lubiñski Maciej       1kyu |Kraków  | 64 | 248 | 64 | 248 |2028 | 1dan |
| 41 | Gertz Wojciech       1kyu |Kraków  | 15 |  92 | 11 | 124 |2014 |    |
| 42 | Celejewski Piotr      1kyu |Chocianów | 15 |  73 | 11 | 139 |2003 |    |
| 43 | Blek Łukasz         1kyu |Toruñ   | 21 |  40 | 10 | 134 |2018 |    |
| 44 | Śliwiñski Mariusz      1kyu |Brodnica | 12 |  26 | 10 | 94 |2016 |    |
| 45 | Czarny Ewelina       1kyu |Kraków  | 9 |  18 | 3 | 73 |2022 |    |
| 46 | Straszewski Jakub      1kyu |Wroc³aw  | 5 |  5 | 4 | 29 |1992 |    |
| 47 | Chojnacki Mateusz      1kyu |Bydgoszcz | 9 |  4 | 1 |  6 |1973 | 189  |
| 48 | Kacprzyk Agnieszka     1kyu |Bêbnów  | 15 |  -2 | 12 | 55 |1970 |    |
| 49 | Dubiel Marika        1kyu |Lublin  | 15 | -25 | 3 | 38 |1971 |    |
| 50 | Kindziuk Arkadiusz     1kyu |Hajnówka | 35 | -78 | 1 |  1 |1939 |    |
| 51 | Surma Wojciech       1kyu |Wodzis³aw | 17 | -184 | 1 |  1 |1909 | 2dan |
| 52 | Bereza Jan         2kyu |£aziska Gó| 27 | 113 | 27 | 113 |1925 | 1kyu |
| 53 | Majnusz Jakub        2kyu |Gliwice  | 16 | 100 | 16 | 100 |1911 |    |
| 54 | Hausner Micha³       2kyu |Warszawa | 22 |  72 | 22 | 72 |1911 |    |
| 55 | Bojar Andrzej        2kyu |Warszawa | 11 |  62 | 7 | 69 |1918 |    |
| 56 | Kaczorowska Ma³gorzata   2kyu |Warszawa | 14 |  56 | 14 | 56 |1909 |    |
| 57 | ¯uchowski Bart³omiej    2kyu |Toruñ   | 4 |  43 | 4 | 43 |1862 | 76/1 |
| 58 | Obrok Pawe³         2kyu |Kraków  | 20 |  19 | 3 | 49 |1862 |    |
| 59 | Paruszewski Tomasz     2kyu |Warszawa | 12 |  5 | 12 |  5 |1848 | 2dan |
| 60 | Pater £ukasz        2kyu |Toruñ   | 48 | -13 |  |   |1891 |    |
| 61 | Dyszczyk Przemys³aw     2kyu |Lublin  | 1 | -28 |  |   |1689/a| 140/2 |
| 62 | Mazurek Katarzyna      2kyu |Krapkowice| 8 | -49 | 4 | 73 |1892 |    |
| 63 | Koenig Katarzyna      2kyu |Plano   |  |   |  |   |1920 | 2dan |
| 64 | Kaczmarczyk Dariusz     2kyu |Kraków  | 4 | -107 |  |   |1981 | 1kyu |
| 65 | Seku³a Przemys³aw      2kyu |Zabrze  | 9 | -157 |  |   |1833 |    |
| 66 | Warecki Tymon        2kyu |£ód¼   | 9 | -172 |  |   |1863 |    |
| 67 | So¶nicka Anna        2kyu |Szczecin | 23 | -179 |  |   |1810 |    |
| 68 | Pakosz Bogdan        3kyu |Tychy   | 14 | 174 | 14 | 174 |1842 |    |
| 69 | Szejko Piotr        3kyu |Warszawa | 15 |  88 | 15 | 88 |1828 |    |
| 70 | Maækowiak Dariusz      3kyu |Poznañ  | 12 |  71 | 9 | 92 |1806 |    |
| 71 | Biesaga Adam        3kyu |£ód¼   | 5 |  50 | 5 | 50 |1840 |    |
| 72 | Czaplik Ma³gorzata     3kyu |Z±bkowice | 18 |  44 | 9 | 72 |1771 |    |
| 73 | Chwedyna ¯aneta       3kyu |Kêdzierzyn| 15 |  35 | 15 | 35 |1781 |    |
| 74 | Kara¶ Rafa³         3kyu |Kraków  | 4 |  2 | 2 |  6 |1806 |    |
| 75 | Kacprzyk Micha³       3kyu |Bêbnów  | 20 |  0 | 3 | 54 |1773 |    |
| 76 | Mazur Jerzy         3kyu |Kraków  | 5 |  -5 | 4 |  2 |1816 | 1dan |
| 77 | Klêczar Justyna       3kyu |Zgorzelec | 8 | -11 | 5 | 20 |1775 | 89  |
| 78 | Ka³u¿a Adam         3kyu |Wodzis³aw | 8 | -14 | 4 | 19 |1766 |    |
| 79 | Andryszek Piotr       3kyu |Szczecin | 11 | -27 |  |   |1780 |    |
| 80 | Ko³odziejczyk Micha³    3kyu |Bytom   | 10 | -33 | 3 | 41 |1753 | 54  |
| 81 | Szymczyk Krzysztof     3kyu |Opole   | 15 | -36 | 2 | 16 |1762 | 1kyu |
| 82 | Bibro Marek         3kyu |Warszawa | 10 | -50 | 1 |  3 |1746 | 1kyu |
| 83 | Cichuta Dawid        3kyu |Krapkowice|  |   |  |   |1760 |    |
| 84 | Gierszewska Emilia     3kyu |Tuchola  |  |   |  |   |1754 |    |
| 85 | Mucha Marcin        3kyu |Warszawa |  |   |  |   |1621/a| 89  |
| 86 | Tomczyk Marcin       3kyu |£ód¼   | 5 | -65 |  |   |1763 | 119/1 |
| 87 | Lubos Przemys³aw      3kyu |Wodzis³aw | 10 | -73 |  |   |1754 |    |
| 88 | Palej Ma³gorzata      3kyu |Kraków  | 16 | -112 |  |   |1719 |    |
| 89 | B³aszczyk Diana       3kyu |Kalisz  | 6 | -115 | 2 |  3 |1712 |    |
| 90 | Blek Dominik        4kyu |Toruñ   | 11 | 130 | 11 | 130 |1684 | 3kyu |
| 91 | Janczewski Robert      4kyu |Gdañsk  | 16 | 129 | 16 | 129 |1711 |    |
| 92 | Cie¶la Kacper        4kyu |Kraków  | 16 | 105 | 16 | 105 |1685 |    |
| 93 | Podolec Tomasz       4kyu |Gliwice  | 2 |  68 | 2 | 68 |1688 | 11  |
| 94 | ¦lusarczyk Wojciech     4kyu |Szczecin | 4 |  56 | 4 | 56 |1724 |    |
| 95 | Maksimczyk Marek      4kyu |£ód¼   | 11 |  50 | 8 | 108 |1780 | 103/1 |
| 96 | Leszczyñski Grzegorz    4kyu |Warszawa | 13 |  50 | 13 | 50 |1683 |    |
| 97 | Be³towska Katarzyna     4kyu |Skar¿ysko | 17 |  45 | 3 | 72 |1691 |    |
| 98 | Wiêcek Cezary        4kyu |O¶wiêcim | 5 |  31 | 5 | 31 |1719 |    |
| 99 | Kruk Bogdan         4kyu |Bielsko-Bi| 12 |  3 | 5 | 60 |1713 |    |
|100 | Zagajewski Szymon      4kyu |Skierniewi| 8 |  3 | 6 | 45 |1702 |    |
|101 | Pakosz Maciej        4kyu |Bytom   | 6 |  -1 | 4 | 16 |1699 |    |
|102 | Bich Zbigniew        4kyu |Poznañ  | 2 |  -2 |  |   |1694 |    |
|103 | Tomiak Jerzy        4kyu |Andrychów | 19 |  -9 | 4 | 26 |1639 |    |
|104 | Mroczek Tomasz       4kyu |Warszawa | 19 |  -9 |  |   |1623 |    |
|105 | Wysocki Piotr        4kyu |Solec Kuja| 17 |  -9 |  |   |1638 |    |
|106 | Kaczorowski Marcin     4kyu |Kêdzierzyn| 10 | -10 | 7 | 63 |1681 |    |
|107 | Fajfrowski £ukasz      4kyu |Wroc³aw  | 10 | -15 | 1 |  4 |1649 |    |
|108 | G³ogowski Jacek       4kyu |Andrychów | 17 | -22 | 6 | 54 |1677 |    |
|109 | Konieczny Kamil       4kyu |Brwinów  | 10 | -44 |  |   |1647 |    |
|110 | Polonis Pawe³        4kyu |Gdañsk  | 6 | -46 |  |  8 |1643 |    |
|111 | M±cior Wojciech       4kyu |Gliwice  |  |   |  |   |1690 | 3kyu |
|112 | Skrabania Pawe³       4kyu |Bytom   |  |   |  |   |1685 | 163/1 |
|113 | Radzikowski Piotr      4kyu |     |  |   |  |   |1655 | 50  |
|114 | Nowak Grzegorz       4kyu |Bytom   |  |   |  |   |1654 | 252/1 |
|115 | Pacana Patryk        4kyu |Bytom   |  |   |  |   |1589/a| 103/3 |
|116 | Dzio³ak Krzysztof      4kyu |     |  |   |  |   |1569/a| 75  |
|117 | Peisert Wojciech      4kyu |Wroc³aw  |  |   |  |   |1541/a| 103/3 |
|118 | D±bkowski Dariusz      4kyu |Gdañsk  |  |   |  |   |   |    |
|119 | Nowak Krzysztof       4kyu |Gliwice  | 3 | -93 |  |   |1618 |    |
|120 | Szymczak Pawe³       4kyu |Wroc³aw  | 4 | -109 |  |   |1616 | 3kyu |
|121 | Sokó³ Marcin        4kyu |Kraków  | 24 | -274 |  |   |1441/3|    |
|122 | Sobañski Grzegorz      5kyu |Poznañ  | 12 | 100 | 12 | 100 |1619 |    |
|123 | Skrabania Marcin      5kyu |Bytom   | 5 |  45 | 5 | 45 |1630 |    |
|124 | Ludwisiak Jaros³aw     5kyu |Pabianice | 2 |  40 | 2 | 40 |1622 | 145  |
|125 | Zakrzewski Jan       5kyu |Warszawa | 9 |  20 | 8 | 50 |1572 |    |
|126 | Czernecki Cezary      5kyu |Bia³ystok | 4 |  15 | 3 | 40 |1237/a| 160/1 |
|127 | £abuæ Emilia        5kyu |Warszawa | 1 |  5 | 1 |  5 |1603 |    |
|128 | Celejewski Romuald     5kyu |Chocianów | 5 |  -5 | 2 | 20 |1574 | 4kyu |
|129 | Noga Pawe³         5kyu |Gdañsk  | 9 | -10 | 5 | 20 |1557 |    |
|130 | Bereza Micha³        5kyu |Wroc³aw  | 3 | -10 | 2 | 20 |1685 | 2kyu |
|131 | Krupiñski Marcin      5kyu |Olsztyn  | 16 | -20 | 1 | 15 |1552 |    |
|132 | Bêbenek Jaros³aw      5kyu |Warszawa | 7 | -20 |  |   |1574 | 4kyu |
|133 | Adamus Wojciech       5kyu |£aziska  | 5 | -30 |  |   |1552 |    |
|134 | Doniec Krzysztof      5kyu |Kraków  | 5 | -35 | 1 | 30 |1573 | 142  |
|135 | Ole¶ £ukasz         5kyu |Bielsko-Bi| 10 | -35 | 5 | 25 |1550 |    |
|136 | Podbio³ Krzysztof      5kyu |Katowice | 10 | -50 | 5 | 10 |1505 | 1kyu |
|137 | Gwozdecki £ukasz      5kyu |Wa³cz   | 8 | -50 |  |   |1558 | 4kyu |
|138 | Tracichleb Piotr      5kyu |Ruda ¦l±sk|  |   |  |   |1611 | 17  |
|139 | Sawicki Wies³aw       5kyu |Warszawa |  |   |  |   |1593 | 4kyu |
|140 | D³ugosz Sylwia       5kyu |Poznañ  |  |   |  |   |1196/a| 90/3 |
|141 | Oratowski Jakub       5kyu |Kraków  | 9 | -75 | 4 | 20 |1528 | 4kyu |
|142 | Sza³ajko Sabina       5kyu |Kraków  | 10 | -80 |  |   |1541 |    |
|143 | Noga Joanna         5kyu |Gdañsk  | 21 | -180 |  |   |1512 |    |
|144 | Minias Marek        6kyu |£ód¼   | 34 | 263 | 34 | 263 |1527 | 3kyu |
|145 | Oczkowski Robert      6kyu |Lubcza  | 36 | 240 | 36 | 240 |1479 |    |
|146 | Kowalski Dominik      6kyu |Zgierz  | 16 | 141 | 16 | 141 |1503 |    |
|147 | Pokrzywa Miko³aj      6kyu |Wroc³aw  | 10 | 135 | 10 | 135 |1515 | 185/2 |
|148 | £ubis Micha³        6kyu |Pabianice | 12 | 111 | 9 | 113 |1516 |    |
|149 | Skibiñski Pawe³       6kyu |Kraków  | 10 | 110 | 9 | 139 |1469 | 109  |
|150 | Wojnowski Przemys³aw    6kyu |Olsztyn  | 13 |  78 | 6 | 101 |1564 |    |
|151 | Bartosiak Mariusz      6kyu |£ód¼   | 17 |  77 | 17 | 77 |1378 |    |
|152 | Czaja Adam         6kyu |Mielec  | 5 |  75 | 5 | 75 |1558 |    |
|153 | Wroc³awski Stefan      6kyu |Sochaczew | 12 |  67 | 12 | 67 |1491 |    |
|154 | Mo¶ Anna          6kyu |Bytom   | 16 |  66 | 16 | 66 |1481 |    |
|155 | Orze³ Marcin        6kyu |Poznañ  | 10 |  65 | 8 | 68 |1516 |    |
|156 | Hajduk Micha³        6kyu |Wroc³aw  | 3 |  58 | 3 | 58 |1444 |    |
|157 | Grygo Wies³aw        6kyu |Wroc³aw  | 4 |  22 | 3 | 41 |1374 |    |
|158 | D±browski Zygmunt      6kyu |Warszawa | 16 |  16 | 16 | 16 |1368 | 4kyu |
|159 | Musia³ Adam         6kyu |Kraków  | 3 |  2 | 2 | 31 |1517 |    |
|160 | Barcicki Artur       6kyu |Bia³ogard | 8 |  -2 | 7 | 22 |1487 | 57  |
|161 | Ba¿yñski Jan        6kyu |Warszawa | 10 |  -6 | 4 | 59 |1356 |    |
|162 | Sadziak Miron        6kyu |Warszawa | 2 | -13 | 1 |  6 |1485 |    |
|163 | Golonka Pawe³        6kyu |Kraków  | 3 | -17 |  |   |1491 |    |
|164 | Madejski B³a¿ej       6kyu |     | 3 | -17 |  |   |1476 | 51  |
|165 | Zamorska Karolina      6kyu |Kraków  | 5 | -30 |  |   |1461 |    |
|166 | Bo¿yk Piotr         6kyu |Warszawa | 2 | -38 |  |   |1408 |    |
|167 | Kochanowska El¿bieta    6kyu |Bêbnów  | 3 | -42 | 1 | 16 |1483 |    |
|168 | Skrabania Wojciech     6kyu |Bytom   | 4 | -46 |  |   |1442 | 34  |
|169 | Zab³ocki Miros³aw      6kyu |Warszawa |  |   |  |   |1487 | 4kyu |
|170 | Nycz Bart³omiej       6kyu |Kêty   |  |   |  |   |1449 | 5kyu |
|171 | Kozio³ Pawe³        6kyu |Warszawa |  |   |  |   |1447 | 4kyu |
|172 | Tracichleb Magda      6kyu |Ruda ¦l±sk|  |   |  |   |1421 |    |
|173 | Stepnowski Pawe³      6kyu |Wroc³aw  |  |   |  |   |1409 | 42/1 |
|174 | Harasimowicz Marcin     6kyu |Kraków  | 9 | -51 | 2 | 57 |1440 |    |
|175 | £oniewski Bartosz      6kyu |Gdañsk  | 9 | -51 | 1 | 11 |1422 |    |
|176 | Zantman Marcel       6kyu |Tychy   | 2 | -58 |  |   |1460 |    |
|177 | Konkolewski Micha³     6kyu |Ostrów Wie| 2 | -58 |  |   |1401 |    |
|178 | Huñczak Pawe³        6kyu |Zabrze  | 3 | -77 |  |   |1428 |    |
|179 | So³dan Leszek_jr      6kyu |Warszawa | 16 | -85 | 4 | 18 |1384 |    |
|180 | Gawroñski Przemys³aw    6kyu |Warszawa | 10 | -86 | 1 |  6 |1334 |    |
|181 | Kleczkowska Klaudia     6kyu |Bia³ystok | 6 | -94 |  |   |1423 |    |
|182 | W³odarski Przemys³aw    6kyu |Warszawa | 6 | -99 |  |   |1329 | 4kyu |
|183 | Pawlak £ukasz        6kyu |Kraków  | 8 | -100 |  |   |1416 | 121  |
|184 | ¦liwka Artur        6kyu |Bielsko  | 7 | -113 |  |   |1437 | 5kyu |
|185 | Mi¶ Jacek          6kyu |Wroc³aw  | 5 | -135 |  |   |1400 |    |
|186 | Wi¶niewski Kamil      6kyu |Pas³êk  | 10 | -140 |  |   |1253 |    |
|187 | Gawron Piotr        6kyu |Kraków  | 5 | -145 |  |   |1400 |    |
|188 | £êski Szymon        7kyu |Pruszków | 6 |  72 | 2 | 84 |1343 |    |
|189 | Lisiecki Bart³omiej     7kyu |Zamo¶æ  | 5 |  70 | 5 | 70 |1370 | 46  |
|190 | Grygiel Krzysztof      7kyu |Warszawa | 3 |  59 | 3 | 59 |1442 |    |
|191 | G³owiñski Przemys³aw    7kyu |Toruñ   | 10 |  55 | 10 | 55 |1396 |    |
|192 | Wójcik Pawe³        7kyu |P³ock   | 4 |  53 | 4 | 53 |1401 |    |
|193 | Trzcia³kowski £ukasz    7kyu |Toruñ   | 9 |  48 | 8 | 66 |1377 |    |
|194 | Ho³owiecki Mateusz     7kyu |Wa³cz   | 3 |  41 | 2 | 69 |1282 |    |
|195 | Sokalski Marcin       7kyu |     | 3 |  34 | 3 | 34 |1411 |    |
|196 | Nowiñski Aleksander     7kyu |Warszawa | 23 |  19 | 23 | 19 |1317 |    |
|197 | Anio³ Marek         7kyu |Dzier¿onió| 4 |  13 | 3 | 41 |1401 |    |
|198 | Byliñski Dawid       7kyu |Warszawa | 3 |  -4 |  |   |1122 | 8kyu |
|199 | Zambrzycki Stanis³aw    7kyu |Toruñ   | 5 | -15 | 2 | 24 |1378 |  7  |
|200 | Dyszczyk Piotr       7kyu |Lublin  | 1 | -23 |  |   |1173 | 15  |
|201 | Zychowicz Piotr       7kyu |Bytom   | 13 | -24 |  |   |1178 |    |
|202 | Ochmañski Tomasz      7kyu |Lesko   | 1 | -28 |  |   |   |    |
|203 | Iwanowski Artur       7kyu |Lidzbark W| 5 | -32 |  |   |1196 |    |
|204 | Sokó³ Karol         7kyu |Kraków  | 6 | -35 | 2 | 29 |1353 |    |
|205 | Nagaj Dawid         7kyu |Chocianów |  |   |  |   |1273 | 70/3 |
|206 | Mularczyk Lilia       7kyu |Zgorzelec | 3 | -74 |  |   |1329 |    |
|207 | Surma Bartosz        7kyu |Wodzis³aw | 11 | -88 |  |   |1238 | 62/1 |
|208 | Cie¶lak Karol        7kyu |Koszalin | 7 | -91 | 1 | 27 |1269 |    |
|209 | Szczygie³ Piotr       7kyu |Chocianów | 10 | -105 | 1 | 32 |1213 |    |
|210 | Malinowski Piotr      7kyu |Tuchola  | 8 | -134 |  |   |1126 |    |
|211 | Toporowski Patryk      8kyu |Warszawa | 5 | 117 | 4 | 119 |1361 |    |
|212 | Majka Marcin        8kyu |Wroc³aw  | 4 |  72 | 4 | 72 |1317 | 118  |
|213 | Olszowski Wojciech     8kyu |Wodzis³aw | 4 |  67 | 4 | 67 |1339 |    |
|214 | Leniowski Dariusz      8kyu |Warszawa | 10 |  62 | 8 | 81 |1291 |    |
|215 | Go³±b Karol         8kyu |Warszawa | 10 |  50 | 10 | 50 |1245 |    |
|216 | Pa³ucki Pawe³        8kyu |Wroc³aw  | 3 |  34 | 3 | 34 |1320 | 83  |
|217 | Branewski Przemys³aw    8kyu |Kêtrzyn  | 5 |  15 | 2 | 61 |1242 |    |
|218 | Skowronek Piotr       8kyu |Wroc³aw  | 5 |  15 | 4 | 17 |1309 |    |
|219 | Przybysz Micha³       8kyu |Poznañ  | 3 |  1 | 1 | 28 |1238 |    |
|220 | Orzechowski INT Robert   8kyu |     | 2 |  1 | 1 | 28 |   |    |
|221 | Puczy³owski Bartosz     8kyu |Gdañsk  | 1 |  -2 |  |   |1310 | 33  |
|222 | Szychowiak Wojciech     8kyu |Bydgoszcz | 34 | -23 |  |   |1269 | 6kyu |
|223 | Pry³a Ireneusz       8kyu |Toruñ   | 1 | -27 |  |   |1163 |    |
|224 | Cilski INT Krzysztof    8kyu |Jacewo  | 1 | -27 |  |   |   |    |
|225 | Wojciechowski W³adys³aw   8kyu |Warszawa | 3 | -44 |  |   | 897 |    |
|226 | Tyra³a Albert        8kyu |Poznañ  | 3 | -56 |  |   |1200 |    |
|227 | Wyrwa Mariusz        8kyu |Racibórz | 10 | -70 | 4 | 67 |1211 |    |
|228 | Kuliñski Szymon       8kyu |Warszawa | 10 | -71 |  |   |1191 |    |
|229 | Baradziej Piotr       8kyu |Wroc³aw  | 6 | -82 |  |   |1200 |    |
|230 | Mrozek Patryk        8kyu |Gliwice  | 9 | -213 |  |   |1106 |    |
|231 | Banach Krzysztof      9kyu |Poznañ  | 3 | 107 | 3 | 107 |1280 |    |
|232 | Biniecka Ma³gorzata     9kyu |Pabianice | 6 |  94 | 6 | 94 |1164 |    |
|233 | ¯uchowski Marcin      9kyu |Bydgoszcz | 3 |  67 | 3 | 67 |1246 | 64  |
|234 | Kude³ka Janusz       9kyu |Bydgoszcz | 2 |  58 | 2 | 58 |1236 |    |
|235 | Wo¼niak Aleksandra     9kyu |Chocianów | 13 |  55 | 13 | 55 |1087 |    |
|236 | Przyby³ek Micha³      9kyu |     | 2 |  38 | 2 | 38 |1225 |    |
|237 | Wo¼niak Anna        9kyu |Chocianów | 11 |  34 | 6 | 79 |1100 |    |
|238 | Tymcio Micha³        9kyu |Dzier¿onió| 2 |  28 | 2 | 28 |1066 |    |
|239 | Dêbkowski Wojciech     9kyu |Gdañsk  | 3 |  27 | 3 | 27 |1201 |    |
|240 | Biela Piotr         9kyu |Bytom   | 4 |  21 | 4 | 21 |1191 |    |
|241 | Gauza Jakub         9kyu |Poznañ  | 10 |  6 | 7 | 74 |1100 |    |
|242 | Chojnacki Krzysztof     9kyu |Wodzis³aw | 1 |  -1 |  |   |1141 |    |
|243 | Sojka Maciej        9kyu |Sosnowiec | 6 |  -6 | 3 | 12 |1150 |    |
|244 | Olszewski INT £ukasz    9kyu |Braniewo | 4 |  -9 | 1 | 29 |   |    |
|245 | Witarzewski Andrzej     9kyu |Warszawa | 10 | -40 |  |   |1105 |    |
|246 | Grabowski £ukasz      9kyu |Gdañsk  | 11 | -46 |  |   |1000 |    |
|247 | Gogosz Dorota        9kyu |Chocianów | 7 | -82 |  |   | 991 |    |
|248 | Tajsich Mateusz       9kyu |£ód¼   | 12 | -188 |  |   | 868 |    |
|249 | Sontowska Aleksandra    10kyu |Gdañsk  | 9 |  90 | 9 | 90 | 972 | 71  |
|250 | ¯urek Jakub        10kyu |Kraków  | 5 |  90 | 5 | 90 |1216 |    |
|251 | Mazurek Jacek       10kyu |Warszawa | 6 |  50 | 3 | 90 |1108 |    |
|252 | G³ówczak Katarzyna     10kyu |Warszawa | 2 |  10 | 2 | 10 | 977 |    |
|253 | Ma³ecka Donata       10kyu |Wroc³aw  | 2 |  10 | 1 | 10 |1064 |  6  |
|254 | Bli¼niak Daniel      10kyu |Wroc³aw  | 5 |  5 | 5 |  5 |1041 |    |
|255 | Wisthal Justyna      10kyu |Kêty   | 11 |  -5 | 4 | 90 | 962 |    |
|256 | Bukowski £ukasz      10kyu |Poznañ  | 4 |  -5 | 3 | 20 |1073 |    |
|257 | Batory Julian       10kyu |Brwinów  | 10 |  -5 | 5 | 15 | 923 |    |
|258 | Gutowski Filip       10kyu |Warszawa | 10 |  -5 | 4 |  5 | 962 |    |
|259 | Strzecha Mateusz      10kyu |£ód¼   | 4 |  -5 |  |   |1051 | 94  |
|260 | Warcho³ Tomasz       10kyu |     | 2 |  -5 |  |   |1087 | 50  |
|261 | Mika Piotr         10kyu |Bielsko-Bi| 9 | -10 | 1 | 20 | 916 |    |
|262 | Fela Daniel        10kyu |Wroc³aw  | 6 | -15 |  |   | 868 |    |
|263 | Marczewski Pawe³      10kyu |     | 2 | -15 |  |   | 982 |    |
|264 | Cierach Franciszek     10kyu |Warszawa | 1 | -20 |  |   |   |    |
|265 | Piaskowski Micha³     10kyu |Zgierz  | 1 | -25 |  |   |1083 |    |
|266 | Paterczyk Dariusz     10kyu |Poznañ  | 7 | -30 | 3 | 40 |1010 |    |
|267 | Golonka Kamil       10kyu |Kraków  | 3 | -40 |  |   | 862 |    |
|268 | Krauze Monika       10kyu |Kraków  | 10 | -45 | 5 | 25 | 830 |    |
|269 | Bednarczyk Dariusz     10kyu |Poznañ  |  |   |  |   |1023 | 26  |
|270 | Korzeniowski Konrad    10kyu |Bia³ogard | 4 | -60 |  |   | 881 |    |
|271 | Lewandowska Agnieszka   10kyu |Gdañsk  | 7 | -70 |  |   | 995 | 8kyu |
|272 | Przyby³a B³a¿ej      11kyu |Wodzis³aw | 10 |  52 | 9 | 76 | 905 | 1kyu |
|273 | Kondrat Grzegorz      11kyu |Wroc³aw  |  |   |  |   | 897 | 10kyu |
|274 | Loska Bogus³aw       11kyu |Chybie  | 10 | -81 | 2 | 22 | 773 |    |
|275 | Kulon Tomasz        12kyu |Bytom   | 5 | 123 | 5 | 123 | 981 |    |
|276 | Mosior Bogus³aw      12kyu |Wroc³aw  | 3 |  96 | 3 | 96 | 991 |    |
|277 | Sawicki-Hughes Jan     12kyu |Warszawa | 8 |  95 | 8 | 95 | 939 |    |
|278 | Woroñ Marcin        12kyu |Wieliczka | 4 |  81 | 4 | 81 | 958 |    |
|279 | Jurzak S³awomir      12kyu |Kêty   | 2 |  47 | 2 | 47 | 910 |    |
|280 | Hajto Krzysztof      12kyu |Bielsko-Bi| 3 |  36 | 3 | 36 | 875 | 76/2 |
|281 | Pokrzywa Adam       12kyu |Wroc³aw  | 2 |  22 | 2 | 22 | 858 |  2  |
|282 | Parys Pawe³        12kyu |Warszawa | 1 |  0 |  |   | 744 |    |
|283 | Chojnacki Piotr      12kyu |Bydgoszcz | 2 |  -1 |  |   | 735 |    |
|284 | Buczkowski Tomasz     12kyu |W³oc³awek | 1 |  -3 |  |   | 814 |    |
|285 | Kawa INT Alicja      12kyu |     | 1 | -18 |  |   |   |    |
|286 | Paj±k Dawid        12kyu |Wodzis³aw | 1 | -23 |  |   | 771 | 11kyu |
|287 | Chojnacka Marcelina    12kyu |Bydgoszcz | 5 | -35 | 2 | 34 | 771 |  5  |
|288 | Kazana Wojciech      12kyu |Warszawa |  |   |  |   | 900 |    |
|289 | Hus Tomasz         13kyu |Wodzis³aw | 8 |  89 | 7 | 111 | 660 |    |
|290 | Swoboda Tomasz       13kyu |¯ory   | 2 |  61 | 2 | 61 | 816 |    |
|291 | Kunek Marek        13kyu |Rum    | 3 |  43 | 1 | 43 | 822 |    |
|292 | Mazanowski Gwidon     13kyu |Ciechanów | 1 |  38 | 1 | 38 | 829 |    |
|293 | Wojtylak Jonasz      13kyu |Wodzis³aw | 10 |  25 | 7 | 59 | 604/6|    |
|294 | Kokoszczyñski Tomasz    13kyu |Bydgoszcz | 7 |  16 | 5 | 50 | 711 |    |
|295 | Sucherek Gerard      13kyu |Libi±¿  | 3 |  -1 |  |   | 710 |    |
|296 | Bieganowski Przemys³aw   13kyu |Skierniewi| 1 | -22 |  |   | 763 |    |
|297 | Rozynek Pawe³       13kyu |Poznañ  | 6 | -40 | 2 | 26 | 656 |    |
|298 | Weso³ek Przemys³aw     13kyu |Poznañ  | 11 | -41 |  |   | 648 |    |
|299 | Polichnowski Karol     13kyu |Gdañsk  |  |   |  |   | 897 |    |
|300 | Nawraca³a Tomasz      14kyu |Poznañ  | 2 |  88 | 2 | 88 | 758 |    |
|301 | Gasewicz Micha³      14kyu |Toruñ   | 8 |  87 | 6 | 124 | 697 |    |
|302 | Noworyta Adrian      14kyu |Bielsko-Bi| 1 |  19 | 1 | 19 | 657 | 25  |
|303 | Gêga Andrzej        14kyu |Bielsko  | 4 | -11 |  |   | 600 |    |
|304 | Nycz Marek         14kyu |Kêty   | 2 | -11 |  |   | 666 |    |
|305 | Kowalczyk Mateusz     14kyu |Wodzis³aw | 4 | -34 |  |   | 492 |    |
|306 | Wójciga S³awomir      15kyu |Bielsko  | 4 |  55 | 4 | 55 | 660 |    |
|307 | Dobek Krystian       15kyu |Warszawa | 2 |  50 | 2 | 50 | 825 |    |
|308 | Wi¶niewski Pawe³      15kyu |Toruñ   | 6 |  45 | 6 | 45 | 544 |    |
|309 | Ruciñski Jaros³aw     15kyu |Bielsko-Bi| 6 |  20 | 6 | 20 | 511 | 14  |
|310 | Malinowski Marcin     15kyu |Tuchola  | 4 | -20 | 1 | 30 | 477 |    |
|311 | Dominiak Maciej      15kyu |Lublin  |  |   |  |   | 631 |    |
|312 | Achinger Krzysztof     15kyu |Kêty   |  |   |  |   | 584 |    |
|313 | Górski Jakub        16kyu |Koszalin | 3 |  88 | 3 | 88 | 594 |    |
|314 | Kowalczyk Robert      16kyu |Wodzis³aw | 12 |  70 | 12 | 70 | 420 |    |
|315 | Stró¿yk Jeremiasz     16kyu |Wolsztyn | 4 |  33 | 2 | 52 | 488 |    |
|316 | Piekarska Ma³gorzata    16kyu |Bydgoszcz | 6 |  3 | 4 | 12 | 382 |    |
|317 | Dzedzej Adam        16kyu |     | 1 |  0 |  |   | 400 |    |
|318 | Wójcik Rafa³        16kyu |Malbork  | 9 |  -8 |  |   | 417 |    |
|319 | Nizio³ek Olga       16kyu |Gliwice  | 2 |  -9 |  |   | 400 |    |
|320 | Pyszczek Tymoteusz     16kyu |Wodzis³aw | 2 | -19 |  |   | 426 |    |
|321 | Smejkal Symeon       16kyu |Tychy   | 4 | -47 |  |   | 400 |    |
|322 | Sawicka El¿bieta      16kyu |Warszawa |  |   |  |   | 252 |    |
|323 | Kaczkowska Martyna     17kyu |Zgorzelec | 2 |  67 | 2 | 67 | 515 |    |
|324 | Klamecka Sylwia      17kyu |Poznañ  | 3 |  46 | 3 | 46 | 478 |    |
|325 | Paterczyk Ryszard     17kyu |Poznañ  | 2 |  27 | 2 | 27 | 390 |    |
|326 | Sowiñska Gra¿yna      17kyu |Gdañsk  | 10 |  26 | 6 | 60 | 322 |    |
|327 | Koczarski Andrzej     17kyu |Wroc³aw  | 4 |  0 |  |   | 345 |    |
|328 | Skiepko Jakub       17kyu |Bia³ystok | 1 |  0 |  |   | 546 |    |
|329 | Cha³as Miko³aj       17kyu |     |  |   |  |   | 361 |    |
|330 | Klamecka Natalia      18kyu |Poznañ  | 5 |  92 | 4 | 92 | 544 |    |
|331 | Damek £ukasz        18kyu |Bielsko  | 3 |  71 | 3 | 71 | 372 |    |
|332 | Czerniga Patrycjusz    18kyu |Poznañ  | 4 |  57 | 3 | 74 | 340 |    |
|333 | Langer Aleksander     18kyu |Zabrze  | 10 |  38 | 3 | 61 | 140 |    |
|334 | Matuszczak £ukasz     18kyu |Bydgoszcz | 1 |  38 | 1 | 38 | 269 |    |
|335 | Mik³usiak Tomasz      18kyu |Bielsko-Bi| 4 |  36 | 3 | 36 | 298 |    |
|336 | Sowiñska Anna       18kyu |Gdañsk  | 10 |  31 | 8 | 48 | 208 |    |
|337 | Sobczyñski Rafa³      18kyu |Poznañ  | 4 |  -8 |  |   | 238 |    |
|338 | Piersa Jaros³aw      18kyu |Toruñ   | 1 | -17 |  |   | 211 |    |
|339 | Sobczak Pawe³       18kyu |Poznañ  | 3 | -24 |  |   | 285 |    |
|340 | Duda S³awomir       18kyu |Gliwice  | 8 | -29 |  |   | 100 |    |
|341 | Ostropolski Jakub     18kyu |Wroc³aw  |  |   |  |   | 217 |    |
|342 | Dobrogowski £ukasz     19kyu |Bielsk Pod| 5 | 105 | 5 | 105 | 350 |    |
|343 | Wa³aszewski Bruno     19kyu |Bydgoszcz | 1 |  29 | 1 | 29 | 151 |    |
|344 | Nowak Marcin        19kyu |Kraków  | 2 |  13 | 1 | 29 | 332 |    |
|345 | Pierzcha³a Pawe³      19kyu |Kraków  | 1 |  0 |  |   | 315 |    |
|346 | Ciombor Krzysztof     19kyu |Kraków  | 1 |  -6 |  |   | 273 |    |
|347 | Kubiak Marek        19kyu |Poznañ  | 1 | -11 |  |   | 164 |    |
|348 | Garlicka Anna       19kyu |Kêty   | 2 | -32 |  |   | 100 |    |
|349 | Bojar Olga         19kyu |Warszawa | 5 | -80 |  |   | 100 |    |
|350 | Ciombor Robert       20kyu |Kraków  | 2 | 110 | 2 | 110 | 255 |    |
|351 | Hnatyszak Paulina     20kyu |Chocianów | 5 |  80 | 3 | 95 | 352 |    |
|352 | Skowron Katarzyna     20kyu |Zabrze  | 5 |  80 | 5 | 80 | 199 |    |
|353 | Bronis Micha³       20kyu |Warszawa | 1 |  55 | 1 | 55 | 180 |    |
|354 | Dudala Damian       20kyu |Bielsko-Bi| 3 |  45 | 2 | 45 | 100 |    |
|355 | Byczyk Karolina      20kyu |Poznañ  | 1 |  45 | 1 | 45 | 369 |    |
|356 | Chojniak Sebastian     20kyu |     | 2 |  30 | 2 | 30 | 100 |    |
|357 | Kanafek Marek       20kyu |Bielsko  | 4 |  25 | 2 | 45 | 100 |    |
|358 | Pakosz Zuzanna       20kyu |Tychy   | 4 |  20 | 1 | 55 | 394 |    |
|359 | Jankowski Martin      20kyu |Poznañ  | 3 |  20 | 2 | 35 | 243 |    |
|360 | Klukowski Oskar      20kyu |Warszawa | 5 |  10 | 1 | 45 | 115 |    |
|361 | Naróg Marcin        20kyu |Bytom   | 1 |  0 |  |   | 100 |    |
|362 | Piszczałka Michał     20kyu |Sobótka  | 1 |  0 |  |   | 100 |    |
|363 | Wieczorek Kasper      20kyu |Poznañ  | 7 | -10 |  |   | 100 |    |
|364 | Wybraniec Anna       20kyu |Katowice | 3 | -15 |  |   | 100 |    |
|365 | Kubas Maciej        20kyu |Bielsko-Bi| 3 | -15 |  |   | 100 |    |
|366 | Kuczka Piotr        20kyu |Zabrze  | 2 | -15 |  |   | 100 |    |
|367 | Mazurek Maciej       20kyu |Warszawa | 1 | -15 |  |   | 100 |    |
|368 | Dorosh Orest        20kyu |     | 2 | -30 |  |   | 100 |    |
|369 | Faron Marta        20kyu |     |  |   |  |   | 141 |    |
|370 | Czapla Tomasz       20kyu |Katowice |  |   |  |   | 100 |    |
|371 | Jakubowski Miros³aw    20kyu |£ód¼   |  |   |  |   | 100 |    |
|372 | Bia³ecki Ryszard      21kyu |Jastrzêbie|  |   |  |   | 106 |    |
|373 | Garbaczewska Kinga     25kyu |Chocianów |  |   |  |   | 108 |    |
|374 | Bader Janusz        25kyu |Warszawa |  |   |  |   | 100 |    |
|375 | Paterczyk Krzysztof    25kyu |Poznañ  |  |   |  |   | 100 |    |
|376 | Tañska Maria        25kyu |Lubawa  |  |   |  |   | 100 |    |
|377 | Korta Monika        25kyu |Chocianów |  |   |  |   | 100 |    |
|378 | Korta Justyna       25kyu |Chocianów |  |   |  |   | 100 |    |
|379 | Raczek Roksana       25kyu |Koszalin |  |   |  |   | 100 |    |
|380 | Wilga Katarzyna      25kyu |Poznañ  |  |   |  |   | 100 |    |
|381 | Mazurek Martyna      26kyu |Koszalin |  |   |  |   | 100 |    |
|382 | Sokal Karolina       26kyu |Tychy   |  |   |  |   | 100 |    |
|383 | Puchta Dariusz       27kyu |Warszawa |  |   |  |   | 100 |    |
|384 | Toporek Agata       27kyu |Tychy   |  |   |  |   | 100 |    |
|385 | Paw³owski Kamil      30kyu |     |  |   |  |   | 196 |    |
|386 | Siuchno Robert       30kyu |Bia³ystok |  |   |  |   | 100 |    |
|387 | Dominiak Stanis³aw     30kyu |     |  |   |  |   | 100 |    |
------------------------------------------------------------------------------------------
Stanisław Frejlak - awans na 1 dan (KR)
Grzegorz Nowak - awans na 4 kyu
Paweł Skrabania - awans na 4 kyu
 06.06.2008